Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie powstał w 01.06.2000r. Działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, oraz statut. Realizuje bezpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Małopolski Kraków, w zakresie:

 • Podstawowej opieki zdrowotnej:

  • opieka lekarska w gabinecie oraz w domu pacjenta,
  • opieka pielęgniarska w gabinecie zabiegowym,
  • opieka pielęgniarska środowiskowo-rodzinna w domu pacjenta,
  • opieka położnej środowiskowo-rodzinnej,
  • opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania,
 • Stomatologicznej opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Poradni Stomatologicznej,
 • Specjalistycznej opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Poradni Ginekologiczno–Położniczej,
 • Rehabilitacyjnej opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Poradni Rehabilitacyjnej,
  • Gabinetu Rehabilitacji z siedzibą w Ujściu Jezuickim.

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia Stomatologiczna zapewnia bezpłatne świadczenia w zakresie stomatologii ogólno zachowawczej dla dorosłych i dzieci oraz protetyki, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z katalogiem świadczeń refundowanych. Realizuje również usługi nie objęte refundacją przez NFZ bądź objęte refundacją częściową, zgodnie z cennikiem świadczeń stomatologicznych.

W ramach Poradni Ginekologiczno-Położniczej wykonywane są:

 • bezpłatne badania analityczne,
 • cytologiczne,
 • USG,
 • Od kilku lat realizowany jest także program profilaktyki raka szyjki macicy na podstawie umowy z NFZ.

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim

W zakresie świadczeń Rehabilitacyjnych oferujemy:

 • porady lekarza reumatologa,
 • szeroki zakres zabiegów fizykoterapeutycznych:
  • laser,
  • lampę Sollux,
  • Magnetronic,
  • prądy interferencyjne,
  • ultradźwięki,
  • jonoforezę,
  • galwanizację,
  • krioterapię,
  • prądy Träberta,
  • parafine,
  • ćwiczenia indywidualne,
  • masaż leczniczy.