Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie powstał w 01.06.2000r. Działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, oraz statut. Realizuje bezpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Małopolski Kraków, w zakresie:

 • Podstawowej opieki zdrowotnej:

  • opieka lekarska w gabinecie oraz w domu pacjenta,
  • opieka pielęgniarska w gabinecie zabiegowym,
  • opieka pielęgniarska środowiskowo-rodzinna w domu pacjenta,
  • opieka położnej środowiskowo-rodzinnej,
  • opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania,
 • Stomatologicznej opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Poradni Stomatologicznej,

   Poradnia Stomatologiczna zapewnia bezpłatne świadczenia w zakresie stomatologii ogólno zachowawczej dla dorosłych i dzieci oraz protetyki, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z katalogiem świadczeń refundowanych. Realizuje również usługi nie objęte refundacją przez NFZ bądź objęte refundacją częściową, zgodnie z cennikiem świadczeń stomatologicznych.

 • Specjalistycznej opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Poradni Ginekologiczno–Położniczej,
 • Rehabilitacyjnej opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Poradni Rehabilitacyjnej oraz Gabinetu Rehabilitacji,
 • W zakresie świadczeń Rehabilitacyjnych oferujemy:

  • porady lekarza oraz szeroki zakres zabiegów fizykoterapeutycznych.

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia Stomatologiczna zapewnia bezpłatne świadczenia w zakresie stomatologii ogólno zachowawczej dla dorosłych i dzieci oraz protetyki, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z katalogiem świadczeń refundowanych. Realizuje również usługi nie objęte refundacją przez NFZ bądź objęte refundacją częściową, zgodnie z cennikiem świadczeń stomatologicznych.

W ramach Poradni Ginekologiczno-Położniczej wykonywane są:

 • bezpłatne badania analityczne,
 • cytologiczne,
 • USG,
 • Od kilku lat realizowany jest także program profilaktyki raka szyjki macicy na podstawie umowy z NFZ.

Adres Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): https://bip.malopolska.pl/spzozwgreboszowie

 • Aktualne informacje dotyczące GZOZ Greboszów